(RO) Lansarea proiectului LIFE “PlanUp” pune accent pe aspecte noi ale Planurilor Naționale Integrate Energie și Schimbări Climatice ale țărilor UE

31 ianuarie 2019: Drept un consorțiu format din 11 organizații ce reprezintă societatea civilă, autoritățile locale și institute de cercetare din Europa, vă anunțăm cu mândrie lansarea oficială a proiectului LIFE ”PlanUp - planuri pentru energie și schimbări climatice solide și cuprinzătoare”. Prin intermediul unei platforme adresate mai multor factori de interes, obiectivul proiectului este acela de a examina și promova politicile eficiente de decarbonizare locale, regionale și naționale în domenii precum agricultura, construcțiile și transportul în Spania, Italia, Polonia, România și Ungaria.

Complet PDF aici.

Planificarea viitorului

Planurile Naționale Integrate în domeniul Energiei și Schimbărilor Climatice (PNIESC) reprezintă noile contexte în care Statele Membre trebuie să îndeplinească angajamentele UE în domeniul energiei și schimbărilor climatice, până în 2030. Aceste planuri vor contura obiective, politici, ținte și vor măsura cum vom decarboniza economia. Vor putea fi incluse astfel și sprijinul acordat comunităților energetice locale, subvenții în agricultură, infrastructura transportului public și renovarea construcțiilor.

 Vorbind în numele PlanUp, Agnese Ruggiero a spus:”Realizarea unor PNIESC-uri relevante și ambițioase este de o importanță primordială în respectarea angajamentelor europene pentru energie și schimbări climatice până în 2050. În esența lui, acest proiect își propune ca toate Statele Membre să își îmbunătățească planurile de climă și energie prin creșterea gradului de implicare a publicului larg.

În contextual PNIESC, noua platformă PlanUp va permite cetățenilor din fiecare țară să își împărtășească experiența și reacțiile – prin vot sau discuții deschise - la o serie de întrebări legate de energie și climă. PlanUp.eu va găzdui de asemenea și o bibliotecă virtuală care va putea fi accesată cu ușurință și care va conține informații despre progresul politicilor din Statele Membre, precum și despre inițiative cu emisii scăzute de carbon care merită atenție.


Implicare

Conlucrând cu partenerii naționali, regionali și locali, PlanUp urmărește îndeaproape statutul fiecărui plan în domeniul energiei și schimbărilor climatice din țările vizate. Informațiile colectate și analizate de către partenerii din proiect vor fi puse la dispoziția publicului printr-o platformă virtuală de tip open-source și discutate ulterior cu autoritățile locale și regionale, organizații non-guvernamentale, mediul academic și factori de decizie politică la nivel national sau la diverse evenimente politice precum mese rotunde și evenimente de tip ateliere de lucru.

În numele Fundației ADEPT, Cristi Gherghiceanu a adaugat: ”Știm din  propria experiență, dobândită de-a lungul activității noastre în cadrul unei serii de proiecte dedicate dezvoltării și implementării politicilor la nivel național, că scrierea unei politici pozitive și ambițioase reprezintă doar un prim pas în acest proces. Dacă propunerile legislative nu beneficiază de sprijin public, acestea vor rămâne în mare parte doar pe hârtie, greu de pus în aplicare pe teren. Un punct esențial pentru obținerea sprijinului public constă în dezvoltarea a politicilor în strânsă colaborare cu societatea civilă, astfel încât reprezentanții societății să simtă că propunerea respectivă le aparține, fiind bazată pe interesele lor. Proiectul PlanUp contribuie la implicarea activă a societății civile din România în acest demers provocator, dar vital, dedicat poziționării Europei pe calea energetică și climatică potrivită.”

Bune Practici

Pentru a ne asigura că PNIESC-urile Statelor Membre sunt instrumente solide și cuprinzătoare ce sprijină decarbonizarea Europei, prin PlanUp vom promova exemplele de bune-practici din domeniile agricultură, transporturi și construcții, prin identificarea cazurilor notabile.

Prin dialoguri naționale, PlanUp își propune de asemenea să examineze și să susțină noi soluții de politici publice cu emisii scăzute de carbon și să evalueze potențialul aplicării acestora la o scară mai mare în deceniul următor. Mai mult, exemplele de bună practică în guvernanță și participarea publicului vor fi promovate prin proiect pentru a servi drept inspirație și orientare pentru dialoguri multilaterale în domeniul energiei și schimbărilor climatice cu toți factorii de interes din Statele Membre.

Implementarea măsurilor adecvate pentru energie și schimbări climatice pe termen mediu și lung - necesare pentru eliminarea emisiilor pentru scenariile 1.5oC - este esențială în toate domeniile și sectoarele. Astfel, timpul este un factor critic dacă aceste țări vor să livreze PNIESC-uri cuprinzătoare care beneficiază de implicarea societății civile. Aderând la calendarul stabilit de către Statele Membre, 22 de propuneri de PNIESC-uri au fost prezentate deja Comisiei Europene, urmând ca celelalte 4 țări, inclusiv Cipru, Malta, Luxemburg și Spania să le transmită ulterior.

 

***ENDS***

Contact:

Elisa Martellucci

Email: info@planup.eu 

Tel: +32 2 335 36 63

Complet PDF aici.